İngilizceTürkçe
TYK GİRİŞ

Tebliğler

Atık Getirme Merkezi Tebliği                                                                             


Atık Getirme Merkezi tebliği taslağı’nın amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.


İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ                                                                  

29576 sayı 28.12.2015 tarihli resmi gazete yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’in amacı; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesidir.