İngilizceTürkçe
TYK GİRİŞ

Yetkilendirilmiş Kuruluş

Atık elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilinde oluşturulan ve Bakanlıkça yetkilendirilen, kar amacı gütmeyen ortak uyum organizasyonuna “yetkilendirilmiş kuruluş” denir.

 

 

TÜBİSAD İktisadi İşletme AEEE

 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 21/08/2015 tarihinde,  "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş oldu. TÜBİSAD, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan aldığı "Yetkilendirilmiş Kuruluş" izni ile AEEE yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen tüm şirketlere hizmetlerini sunmaya hazırdır. 35 yıllık geçmişi ile Türkiye'nin bilişim sektörünün nabzını elinde tutan ve teknoloji geleceğine yön veren TÜBİSAD; hızla tüketilen bilişim ekipmanları ve televizyonların ekonomik değerini çevreci yaklaşımlarla açığa çıkarmak üzere Türkiye'ye sistem kurmakta ve elektronik atık geri dönüşüm ekonomisini yürütme konusunda öncü kuruluş olma yolunda ilerlemektedir.

 

“AEEE Yönetmeliği” üreticilere (İthalatçılar da dâhil) piyasadaki eski ürünleri toplama, geri dönüştürme ve geri kazandırma zorunluluğu getiriyor. Şirketlere verilen bu sorumluluk, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir "Yetkilendirilmiş Kuruluş" aracılığıyla yerine getirilebiliyor. Eski ve kullanılmayan cep telefonları, bilgisayarlar, bulaşık, çamaşır makinaları, kameralar, yazıcılar, floresan ampuller gibi eşyalar elektronik atık kapsamına giriyor. Hasar gören veya kullanım ömrü biten elektronik eşyalar, doğayı kirleten ve zarar veren ağır metaller içeriyor, gelecek nesilleri tehdit edici boyuta ulaşıyor. Bu nedenle, elektrikli ve elektronik eşyalar tüm dünya için çevresel bir tehlike oluşturabiliyor. Kullanım ömrü biten elektronik ürünlerin geri dönüşümü ve gelecek nesilleri tehdit etmemesi konusunda ciddi çalışmalar yapılması ve ülke ekonomisine fayda sağlaması açısından önemli bir girişim olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılmış elektrikli ve elektronik eşyaların, kâr amacı gütmeyen, tüzel kişilikleri olan Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından toplatılıp bilimsel yöntemlerle dönüştürülmesiyle çevrenin korunması anlamında önemli bir adım atılarak, geri dönüşüm ekonomisine ve istihdama da önemli bir katkı sağlanacağı öngörülüyor. 

 

TÜBİSAD, "Yetkilendirilmiş Kuruluş"u, var olan altyapılardan maksimum faydayı sağlayarak, AEEE yükümlülüklerini optimum maliyetler ve yüksek standartlarda yerine getirmek isteyen tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunmaktadır.

 

TÜBİSAD Yetkilendirilmiş Kuruluş yönetiminden sorumlu 1 Yönetici ve 1 Yönetici Çevre Görevlisi mevcuttur. Yetkilendirilmiş Kuruluş saha operasyonları ve paydaş ilişkileri 1'i Koordinatör Çevre Görevlisi olmak üzere toplam 3 çalışan ile takip edilmektedir.

 

 

TÜBİSAD Hakkında

 

TÜBİSAD, 1979 yılında kurulmuştur. Bilgi Teknolojileri, Telekomünikasyon ve Yeni Medya alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin güçlü ortak sesini temsil etmektedir. Türkiye bilişim sektöründe %95’in üzerinde bir paya sahip olan 200'den fazla TÜBİSAD üyesi, Türkiye'de yıllık 40 milyar dolarlık ticaret hacmini yönetmektedir.

 

TÜBİSAD, eğitim ve istihdam, yerel katma değer üretimi, teknolojik gelişmeler, hukuksal ve kurumsal altyapının oluşturulması, sektörün ve piyasanın büyümesi ve güçlenmesi, bilişim sektörüne yönelik standartların oluşturulması ve yerleştirilmesi, sektörün ve Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi gibi konularda çalışmalar yapar.

 

TÜBİSAD, Türkiye’de e-dönüşümü sağlayacak ulusa projeler üretmek, bu projeleri diğer sivil toplum örgütleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve kamuoyu ile paylaşarak tüm kesimlerin desteğini almak suretiyle çalışmalarını yurt çapında yürütmektedir.

 

Yönetim

TÜBİSAD Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve İcra Kurulu (Executive Committee) tarafından yönetilmektedir.

TÜBİSAD Yönetim Kurulu, 21 asil ve 9 yedek üyeden oluşmaktadır.

Genel Sekreterlikte, Genel Sekreter ile birlikte proje, üye ve içerik yönetiminden sorumlu uzmanlar çalışmaktadır.

Ankara temsilciliği bulunmaktadır.

Ayrıca, TÜBİSAD organları arasında, asil ve yedek 3’er kişiden oluşan Denetim Kurulu bulunmaktadır.