İngilizceTürkçe
TYK GİRİŞ

AEEE Nedir ?

Elektronik atıklar veya kısaca e-atıklar kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik atıklardır. Elektronik atıklar evsel ve endüstriyel atık akışının en hızlı büyüyen segmenti olup kırılmış, hasar görmüş, demode olmuş veya kullanım ömrünü tamamlamış, içerdiği ağır metaller ile atıldığında doğayı kirleten en önde gelen atıklardan biri olan elektronik eşyaların genel bir ifadesidir. Bu atıkların çoğu tehlikeli atıklar kapsamında değerlendirilirler; büyük hacimli olmaları ve bünyelerinde barındırdıkları insan sağlığına zararlı maddeler nedeniyle ve teknoloji kullanımının her alanda giderek artması sonucu dünya için her geçen gün büyüyen bir sorun olmaktadır. Kullanıcısı için kullanım değeri kalmayan ya da kullanılmaz durumda olan hasar görmüş, bozuk, kırık, tamir edilemez olarak görülen elektrikli ve elektronik cihaz ve aletlerin tümüne AEEE (Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) denilmektedir.


5/7/2008 tarihli ve 26927 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte yer alan atık tanımına uygun ve Ek-1/A’da tanımlanan kategorilerde yer alan ürünlerin kullanım ömrü dolduğu andaki bütün bileşenlerini, unsurlarını ve ihtiva ettiği sarf malzemelerini kapsamaktadır.

 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere AEEE Kategorileri;

 

1.          Buzdolabı / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları

2.          Büyük Beyaz Eşyalar (Buzdolabı / Soğutucular / İklimlendirme Cihazları hariç)

3.          Televizyon ve Monitörler

4.          Bilişim ve Telekomünikasyon ve Tüketici Ekipmanları (Televizyon ve Monitörler hariç)

5.          Aydınlatma Ekipmanları

6.          Küçük Ev Aletleri, Elektrikli ve Elektronik Aletler, Oyuncaklar, Spor ve Eğlence Ekipmanları, İzleme ve Kontrol Aletleri

 

 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 22.05.2012 tarihinde yayımlanan 28300 sayılı Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği'nde belirtildiği üzere elektronik atıklar için kullanılacak bir sembol belirlenmiştir. Sembol Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların çöp olmadığını ve gerekli toplama noktaları, getirme merkezleri veya konteynerlara atılması gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 21/08/2015 tarihinde,  "Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından elektrikli ve elektronik eşyaların atık yönetimi konusunda "Yetkilendirilmiş Kuruluş" olarak, sorumluluğunda olan 3. ve 4. kategorilerde çalışmalarına devam etmektedir.